Majorări de Capital

În această secțiune, investitorii pot găsi toate informațiile legate de operațiunea din 2021 de majorare a capitalului, aprobată prin Decizia Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) desfășurată în data de 28.04.2021.  Conform deciziei AGEA, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului 4.708.236 noi acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune.

DISCLAIMER

Documentele pe care încercaţi să le accesaţi vă sunt puse la dispoziţie pe această pagină de internet de către Agroland Business System S.A., cu bună credinţă şi exclusiv în scop informativ. Aceste documente nu se adresează, sau, după caz, nu sunt accesibile, persoanelor din Statele Unite ale Americii sau persoanelor care au reședința sau care se află în Australia, Canada, Japonia sau orice altă jurisdicţie în care punerea la dispoziție a documentelor pe care încercaţi să le accesaţi ar încălca legile și reglementările aplicabile.

Documentele nu reprezintă şi nu fac parte din nicio ofertă sau solicitare de a cumpăra sau a subscrie valori mobiliare care s-ar derula în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice jurisdicţie în care astfel de oferte sau vânzări sunt ilegale („Jurisdicţiile Excluse”). Valorile mobiliare în legătură cu care urmează să se desfășoare o ofertă nu au fost şi nu vor fi înregistrate în baza Legii privind Valorile Mobiliare din SUA, 1933, cu modificările ulterioare, sau în baza altor legi aplicabile privind valorile mobiliare din orice stat, provincie, teritoriu, district sau jurisdicţie din Jurisdicțiile Excluse

Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape ce se vor desfășura în perioada 25.11.2021 – 31.01.2022. Prima etapă o reprezintă subcrierea pe baza drepturilor de preferință iar în a doua se va desfășura plasamentul privat. Calendarul detaliat al operațiunii este prezentat mai jos:

EvenimentData
Tranzacționarea drepturilor de preferință AGR0125.11.2021 – 10.12.2021
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință15.12.2021 – 13.01.2022
Publicarea raportului despre încheierea etapei 114.01.2022
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase17.01.2022 – 31.01.2022, cu opțiune de închidere anticipata

Drepturile de preferință cu simbol AGR01, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 21.05.2021. Drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București, conform calendarului de mai sus, în perioada 25.11.2021 – 10.12.2021.

În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Prețul de subscriere pe acțiune în Etapa 1 a fost stabilit la 3,07 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (2,97 lei). Pentru a subscrie o nouă acțiune la acest preț, sunt necesare 2,5 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 30 zile, începând din a treia zi lucrătoare după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv între 15 decembrie 2021 și 13 ianuarie 2022. Subscrierea în cadrul Ofertei se va realiza în intervalul 9:30 -17.00 ale fiecărei zile lucrătoare, cu excepția ultimei zile lucrătoare când programul de subscriere este 9.30-12.00.

Acțiunile rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite în cadrul unui plasament privat unui număr de maximum 149 de investitori („Etapa 2”) la un preț̦ ce va fi anunțat print- un raport curent ce va fi publicat ulterior.