Rezultate Financiare

Vă invităm să consultați cele mai recente rapoarte financiare ale Agroland Business System S.A. Compania publică rezultatele financiare semestrial. Pentru mai multe informații despre data publicării rapoartelor, vă invităm să consultați Calendarul Financiar.

Raport financiar T3 2023

În primele nouă luni din 2023, Agroland Business System a înregistrat, la nivel consolidat, venituri din exploatare în valoare de 250,2 milioane de lei în primele nouă luni din 2023, în scădere cu 2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, rezultatul operațional din primele nouă luni ale anului s-a ridicat la 11,1 milioane de lei, o majorare cu 61% față de perioada comparabilă din 2022, în timp ce profitul net a fost de 4,9 milioane de lei, o apreciere de 38% în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Raport financiar S1 2023

În primul semestru al anului 2023, Agroland Business System a înregistrat la nivel consolidat venituri din exploatare în valoare de 189,4 milioane de lei, o creștere de 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, rezultatul operațional din S1 2023 s-a ridicat la 12,4 milioane de lei, o majorare cu 41% față de primele șase luni din 2022, în timp ce profitul net a fost de 7,6 milioane de lei, +22% în comparație cu anul trecut. În S1 2023, cifra de afaceri s-a ridicat la 189,7 milioane de lei, o creștere cu 7% comparativ cu S1 2022.

Rezultate financiare S1 2023 - format excel

Raport financiar T1 2023

În primul trimestru al anului 2023, Agroland Business System a înregistrat la nivel consolidat venituri de 69,7 milioane lei, o creștere de 4%. La nivel de cifră de afaceri consolidată, divizia de inputuri, reprezentând rezultatele Agroland Agribusiness, a contribuit cu 21,9 milioane de lei (+20% față de T1 2022), divizia de food, care include producția de ouă de consum provenite de la platforma avicolă Mihăilești, a contribuit cu 10,2 milioane de lei (+203% vs. T1 2022), iar divizia de retail a înregistrat cifra de afaceri de 42,7 milioane de lei (-5% vs. T1 2022), scăderea fiind cauzată de vremea nefavorabilă din primul trimestru, ceea ce a determinat ca vânzarea de pui, furaje și concentrate să fie decalate pentru T2 2023. Reducerile din primul trimestru al anului au fost de 4,1 milioane de lei, o scădere cu 10% vs. T1 2022, rezultând o cifră de afaceri pentru T1 2023 de 70,6 milioane de lei, o creștere cu 14% în comparație cu cele 62 de milioane de lei din T1 2022.

Raport financiar anual pentru 2022

Comportamentul consumatorilor cauzat de inflație, combinat cu investițiile în dezvoltarea de noi magazine sau modernizarea magazinelor existente, la care se adaugă investițiile în pregătirea fabricilor din Caransebeș și Ișalnița pentru a produce furaje și pregătirea începerii producției de ouă lichide la Mihăilești, au dus la o scădere a profitului operațional și, în consecință, a marjei nete. Astfel, chiar dacă am reușit să creștem cifra de afaceri la nivel consolidat cu 30% față de anul 2021, până la 282,9 milioane de lei, rezultatul operațional a înregistrat o scădere de 36%, până la 7,7 milioane de lei, iar profitul net pentru anul 2022 a fost de 3,3 milioane de lei, în scădere cu 62%.

Rezultate financiare 2022 - format excel

Raport financiar preliminar 2022

Comportamentul consumatorilor cauzat de inflație, combinat cu investițiile în dezvoltarea de noi magazine sau modernizarea magazinelor existente, la care se adaugă investițiile în pregătirea fabricilor din Caransebeș și Ișalnița pentru a produce furaje și pregătirea începerii producției de ouă lichide la Mihăilești pentru prima parte a anului 2023 au dus la o scădere a profitului operațional și, în consecință, a marjei nete. Astfel, chiar dacă am reușit să creștem veniturile la nivel consolidat cu 30% față de anul 2021, până la 302,6 milioane de lei, rezultatul operațional a înregistrat o scădere de 37%, până la 7,7 milioane de lei, iar profitul net pentru anul 2022 a fost de 3,2 milioane de lei, în scădere cu 63%.

Chiar dacă anul 2023 va avea, fără îndoială, provocările sale, suntem încrezători că investițiile făcute în 2022 și în anii anteriori vor începe să genereze marje mai mari și, prin urmare, rezultate mai bune. De asemenea, aș dori să menționez că pentru anul 2023 nu avem bugetate investiții majore, prin urmare vom avea ocazia să recalibrăm nivelul de îndatorare.

Raport financiar T3 2022

În aceste zile, la aniversarea a 3 ani de la momentul la care am luat contact prima dată cu piața de capital, începând discuțiile privind transformarea în societate pe acțiuni și oferta de obligațiuni AGR25, Grupul Agroland este la un cu totul alt nivel, atât ca cifră de afaceri și număr de angajați, cât și complexitate a business-ului.

În primele nouă luni ale anului 2022, veniturile din exploatare au crescut cu 32% comparativ cu 9L 2021, peste dinamica înregistrată pe parcursul anului 2021 (+22% 2021 vs. 2020), datorită majorării prețurilor pe fondul inflației și al expansiunii la nivel de magazine MEGA, dar și la nivelul întregii activități a Agroland Business System SA. Creșterea costurilor într-un ritm mai rapid, de 36% față de aceeași perioadă a anului trecut, determinată de rezultatele enumerate mai sus, a condus la un rezultat operațional de 6,8 milioane de lei, o scădere de 38% și un rezultat brut de 4,3 milioane de lei, mai mic cu 52%. Prin urmare, profitul net pentru primele nouă luni ale anului 2022 a fost de 3,6 milioane lei, în scădere cu 53%.

Raport financiar S1 2022

În această perioadă, grupul nostru a obținut rezultate pozitive, mai ales având în vedere contextul dificil pe care îl traversăm, cu majorarea accelerată a prețurilor la energie, inflația în continuă creștere și criza agroalimentară care se prelungește. În S1 2022, veniturile din exploatare au înregistrat o creștere de 27% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 184 de milioane de lei. Totuși, din cauza contextului economic, cheltuielile din exploatare au crescut puțin mai rapid decât veniturile din exploatare, ajungând la 175,2 milioane de lei, un avans de 30% față de primul semestru din 2021. Toate acestea au dus la obținerea unui rezultat net de 6,2 milioane de lei, o scădere cu 17% față de anul trecut. Cu toate acestea, perspectivele din perioada următoare ne determină să menținem bugetul pentru 2022, așa cum a fost aprobat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Rezultate financiare S1 2022 - format excel

Raport financiar T1 2022

Rezultatele generate de grupul nostru în această perioadă sunt unele pozitive, fapt care ne mulțumește, cu atât mai mult cu cât primele trei luni ale anului 2022 au reprezentat un context mai puțin favorabil, influențat de conflictul geopolitic, inflația ridicată, creșterea prețurilor la energie, dar și de criza agroalimentară complementară. În T1 2022, am menținut ritmul de creștere la nivel de venituri, întrucât acestea au crescut cu 21% comparativ cu T1 2021, în linie cu dinamica înregistrată în anul 2021 (+22% 2021 vs. 2020), ajungând la 66,8 milioane de lei.

Raport financiar anual pentru 2021

Grupul nostru a generat în 2021 venituri consolidate de 233,4 milioane de lei, o creștere de 21% față de 2020. Cele mai notabile creșteri le-am observat pentru cifra de afaceri generată de producția vândută (creștere de 576%, ajungând la 21,9 milioane de lei). În ciuda investițiilor mari făcute în 2021 pentru extinderea rețelei noastre de magazine MEGA, precum și a investițiilor făcute în extinderea afacerii avicole, costurile au crescut într-un ritm puțin mai rapid decât veniturile, cu 24%, ajungând la 221,2 milioane de lei. Acest lucru a condus la un rezultat operațional de 12,2 milioane de lei, o scădere de 6% față de 2020, un profit brut de 9,9 milioane și 8,7 milioane lei profit net. Ne bucurăm că rezultatul net este în concordanță cu cifra pe care am publicat-o în memorandumul de admitere la tranzacționare a acțiunilor AG, respectând astfel promisiunea făcută acționarilor noștri în urmă cu un an.

Raport financiar preliminar 2021

Grupul nostru a generat în 2021 venituri consolidate de 233,9 milioane de lei, o creștere de 23% față de 2020. Cele mai notabile creșteri le-am observat pentru cifra de afaceri generată de producția vândută (creștere de 576%, ajungând la 21,9 milioane de lei), precum și alte venituri din exploatare (creștere de 3,838%, ajungând la 11,6 milioane de lei). În ciuda investițiilor mari făcute în 2021 pentru extinderea rețelei noastre de magazine MEGA, precum și a investițiilor făcute în extinderea afacerii avicole, costurile au crescut într-un ritm puțin mai rapid decât veniturile, cu 25%, ajungând la 221,7 milioane de lei. Acest lucru a condus la un rezultat operational de 12,2 milioane de lei, o scădere de 6% față de 2020, un profit brut de 9,9 milioane și 8,5 milioane lei profit net. Ne bucurăm că rezultatul net este în concordanță cu cifra pe care am publicat-o în memorandumul de admitere la tranzacționare a acțiunilor AG, respectând astfel promisiunea făcută acționarilor noștri în urmă cu un an.

Raport financiar T3 2021

In primele nouă luni ale anului 2021, Agroland Business System a înregistrat venituri consolidate din exploatare de 190,6 milioane lei. Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 10%, până la 186,6 milioane lei, determinată de o majorare impresionantă de 1446% a producției avicole vândute – ouă consum și pui de o zi, care a avut o performanță excelentă în T3 2021.

Raport financiar S1 2021

La sfârșitul semestrului I al anului 2021, compania Agroland a realizat 128 milioane RON cifra de afaceri, profitul net atingând pragul de 6,52 milioane RON.

În primul semestru al anului 2021, EBITDA a atins valoarea de 9,78 mil. Ron, înregistrând o creștere de 12,32% față de valoarea bugetată pentru aceasata perioada, marja EBITDA înregistrând și ea o creștere de 6,33% față de valoarea bugetată în aceeași perioada.

Raport financiar anual 2020

Cifra de afaceri a companiei Agroland Business System s-a situat la 165,37 milioane de lei , în creștere cu 24 % față de 2019, când am înregistrat 133,64 milioane de lei. Profitul net a fost de 8,63 milioane lei în 2020, în creștere cu 250% față de anul anterior, când se ridicase la 2,46 milioane de lei.
La finele exercițiului financiar 2020, indicatorul cel mai relevant prin care se analizează profitabilitatea unei companii, EBITDA, se situa la 11,67 milioane lei în creștere cu 1,5 ori față de cel al anului 2019, care a atins nivelul de 4,65 milioane de lei Marja EBITDA a urcat și ea în 2020, când a ajuns la 7%, față de anul precedent când era la nivelul de 3%.

Raport financiar T1 2021

În primele trei luni ale acestui an, cifra de afaceri a Agroland a fost de 45 milioane de lei, în creștere cu peste 30% față de aceeași perioadă din 2020, când am înregistrat 34,5 milioane de lei.
Pentru acest prim trimestru, EBITDA, s-a situat la 1,56 milioane lei în creștere cu 46% față de primul trimestru din 2020, când a fost de 1,07 milioane de lei.

Erata la Rezultate financiare preliminare 2020

La pagina 6 din Raportul financiar preliminar, in penultimul paragraf se va citi „anul 2020” in loc de „anul 2021”. Astfel, paragraful devine:

Tot in directia parteneriatului durabil pe care dorim sa il avem cu actionarii nostri si pentru a le recompensa increderea, anuntam intentia de a oferi trei actiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare care va fi stabilita cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor, care va fi convocata pentru aprobarea bilantului pentru anul 2020. De asemenea, avem in vedere si derularea unei majorari de capital cu aport in numerar, dimensiunea acesteia urmand a fi propusa in Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor.

Rezultate financiare preliminare 2020

La pagina 6 din Raportul financiar

Cifra de afaceri a Grupului Agroland s-a situat la 187,55 milioane de lei (38,38 milioane de euro), în creștere cu 33% față de 2019, când am înregistrat 141,31 milioane de lei (28,92 milioane de euro). Profitul net a fost de 10,31 milioane lei în 2020 (2,1 milioane de euro), în creștere cu 297% față de anul anterior, când se ridicase la 2,59 milioane de lei (531.424 de euro).

La finele exercițiului financiar 2020, indicatorul cel mai relevant prin care se analizează profitabilitatea unei companii, EBITDA, se situa la 14,21 milioane lei (2,90 milioane de euro) în creștere de 2,7 ori față de cel al anului 2019, care a atins nivelul de 5,19 milioane de lei (1,06 milioane de euro). Marja EBITDA a urcat și ea în 2020, când a ajuns la 8%, față de anul precedent când era la nivelul de 4%.

Cresterea consistenta a profitului si cifrei de afaceri s-a realizat intr-o maniera sanatoasa, gradul de indatorare reducandu-se semnificativ la finalul anului 2020, de la nivelul de 89% la nivelul de 69%.

Aceasta confirma viabilitatea că planului nostru de dezvoltare , iar decizia strategica de atragere de capital de pe piata de capital prin derularea plasamentelor de actiuni si obligatiuni a fost foarte inspirata si generează crestere a afacerii si plus-valoare actionarilor companiei.

Indicatori cheie T3 2020

Analizand principalii indicatori ai Agroland Business System S.A. pentru primele 9 luni din 2020, observăm că cifra de afaceri a companiei este în urcare cu 20%, atingând nivelul de 150 milioane RON, față de o valoare de aproximativ 125 milioane RON cât obținusem în perioada similară a anului trecut. În același timp, conform estimărilor noastre, profitul net a crescut de 2,3 ori în primele 9 luni ale acestui an față de perioada similara din anul trecut, de la 3,9 mil RON (la 9 luni 2019) la 9 milioane de RON (la 9 luni 2020). Inclusiv indicatorul standard al eficienței operaționale folosit pe plan global, EBITDA, estimăm că a înregistrat o creștere majoră pe primele 9 luni din 2020, până la 13 milioane RON, dublându-se față de nivelul înregistrat în perioada corespondentă din 2019, când a atins valoarea de 5,8 milioane RON.

Raport financiar la S1 2020

Cifra de afaceri a companiei a urcat la 25,5 milioane de euro în primul semestru al acestui an, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului anterior. Profitul net s-a situat la 1,75 milioane de euro la finele primelor șase luni din 2020, în urcare de peste 3,5 ori față de profitul pe întreg anul 2019. Inclusiv indicatorul standard al eficienței operaționale folosit pe plan global, EBITDA, arată că drumul pe care ne-am angajat a fost atent anticipat și că Agroland a înregistrat o creștere sustenabilă a profitabilității. EBITDA pe semestrul I al anului 2020 s-a situat la 2,2 milioane de euro, crescând de 1,4 ori față de cel al anului 2019, când a atins nivelul de 1,5 milioane de euro.

Raport anual 2019

Societatea AGROLAND Business Systems SA a obţinut un profit net de 2.465.893 lei şi o cifră de afaceri de 133.643.488 lei în anul 2019.