12 ianuarie 2021

Calendar de comunicare financiara pentru anul 2021

Calendar financiar 2021

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Referitor: Calendar de comunicare financiara pentru anul 2021

Calendar financiar art. 247 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului 12.01.2021
Denumirea Emitentului AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Sediul social Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania
Numar de telefon/fax 0731333791/004 0256 247435
Codul unic de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului RO 25165241
Numarul de ordine in Registrul Comertului J35/405/2009
Capitalul social subscris si varsat 1.177.059 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare SMT-BVB
COD LEI 984500G4WKBE7DN7A731
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile – simbol AGR25

In conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va transmitem Calendarul Financiar al societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. pentru anul 2021:

28.04.2021 Prezentarea raportului anual si a rezultatelor financiare pentru anul 2020
28.09.2021 Prezentarea raportului semestrial si a rezultatelor financiare pentru primul semestru din 2021
Director General,
Horia CARDOS

Calendar de comunicare financiara pentru anul 2021

Calendar financiar 2021

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Referitor: Calendar de comunicare financiara pentru anul 2021

Calendar financiar art. 247 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului 12.01.2021
Denumirea Emitentului AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Sediul social Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania
Numar de telefon/fax 0731333791/004 0256 247435
Codul unic de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului RO 25165241
Numarul de ordine in Registrul Comertului J35/405/2009
Capitalul social subscris si varsat 1.177.059 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare SMT-BVB
COD LEI 984500G4WKBE7DN7A731
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile – simbol AGR25

In conformitate cu prevederile art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va transmitem Calendarul Financiar al societatii AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. pentru anul 2021:

28.04.2021 Prezentarea raportului anual si a rezultatelor financiare pentru anul 2020
28.09.2021 Prezentarea raportului semestrial si a rezultatelor financiare pentru primul semestru din 2021
Director General,
Horia CARDOS