30 august 2021

Regulament Concurs „Agroland premiază recoltele”

1. Organizator:

CONCURSUL „Agroland premiază recoltele”, denumit în continuare CONCURS, este organizat și administrat de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CONCURSUL se desfășoară conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.
Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfășurare a CONCURSULUI:

CONCURSUL se desfășoară online, pe pagina de Facebook Agroland, accesând link-ul: https://www.facebook.com/Agroland1Romania
În perioada 05.09.2022 – 03.10.2022

3. Înscrierea în CONCURS:

Participanții se vor înscrie în CONCURS prin postarea unei poze proprii, cu o legumă sau un fruct din recolta personală, în secțiunea de comentarii de la una dintre cele 4 postări despre CONCURS de pe pagina de Facebook Agroland. Participanții au datoria de a putea face dovada proprietății pozei în cazul în care este necesar. Imposibilitatea de a dovedi proprietatea pozei postate va anula eligibilitatea pentru primirea premiului și va forța o nouă extragere. Participanții pot lăsa mai multe comentarii, cu condiția ca pozele folosite să fie cu recolte diferite. 

4. Dreptul de participare:

Poate participa la acest CONCURS orice persoană fizică a cărei vârstă minimă împlinită este de 18 ani în momentul intrării în concurs, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la CONCURS angajații magazinelor Agroland și rudele de gradul I ale acestora.

5. Premiile CONCURSULUI:

În cadrul acestui CONCURS premiile însumează o valoare totală de aproximativ 1.200 lei. Câștigătorii confirmați pot câștiga unul dintre cele 2 produse:

  • În săptămânile 1 și 3 – Mașină de pasat roșii Heinner Red Paradise HMP-1340WH
  • În săptămânile 2 și 4 – Drujbă electrică cu lanț Heinner VDE002  

Premiile concursului sunt asigurate de HEINNER.

6. Etapele Concursului

Concursul se va desfășura pe parcursul a 4 săptămâni, în perioada 05.09 – 03.10 2022, și va avea 4 etape, după cum urmează:

Săptămâna 1: perioada  05.09 –  11.09
Săptămâna 2: perioada 12.09 –  18.09
Săptămâna 3: perioada 19.09 – 25.09 
Săptămâna 4: perioada 26.09 – 02.10 

Fiecare etapă a concursului va avea un câștigător. 

7. Extragerea câștigătorilor:

Câștigătorii vor fi aleși folosind https://commentpicker.com/ în zilele de 12, 19, 26 septembrie și 3 octombrie. După extragere, aceștia vor fi contactați pe profilul de Facebook pentru a discuta detaliile necesare decernării premiului. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind informațiile comunicate de aceștia la postarea comentariului, numele și prenumele contului de Facebook folosit. 

8. Accesarea premiilor:

Premiile acestui CONCURS vor fi trimise prin curier pe adresele furnizate de către câștigători sau ridicate din cel mai apropiat magazin Agroland – la alegerea câștigătorului.

9. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest CONCURS, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate – cu acordul participanților.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

10. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CONCURSULUI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe rețelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest CONCURS, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

11. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI:

Participarea la acest CONCURS implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

12. Limitarea răspunderii:

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

13. Forța majoră

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.
Dacă intervine situația de mai sus sau apare o alta situatie de forță majoră care impiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată conform legii.

14. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: [email protected]

Regulament Concurs „Agroland premiază recoltele”

1. Organizator:

CONCURSUL „Agroland premiază recoltele”, denumit în continuare CONCURS, este organizat și administrat de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CONCURSUL se desfășoară conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.
Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfășurare a CONCURSULUI:

CONCURSUL se desfășoară online, pe pagina de Facebook Agroland, accesând link-ul: https://www.facebook.com/Agroland1Romania
În perioada 05.09.2022 – 03.10.2022

3. Înscrierea în CONCURS:

Participanții se vor înscrie în CONCURS prin postarea unei poze proprii, cu o legumă sau un fruct din recolta personală, în secțiunea de comentarii de la una dintre cele 4 postări despre CONCURS de pe pagina de Facebook Agroland. Participanții au datoria de a putea face dovada proprietății pozei în cazul în care este necesar. Imposibilitatea de a dovedi proprietatea pozei postate va anula eligibilitatea pentru primirea premiului și va forța o nouă extragere. Participanții pot lăsa mai multe comentarii, cu condiția ca pozele folosite să fie cu recolte diferite. 

4. Dreptul de participare:

Poate participa la acest CONCURS orice persoană fizică a cărei vârstă minimă împlinită este de 18 ani în momentul intrării în concurs, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la CONCURS angajații magazinelor Agroland și rudele de gradul I ale acestora.

5. Premiile CONCURSULUI:

În cadrul acestui CONCURS premiile însumează o valoare totală de aproximativ 1.200 lei. Câștigătorii confirmați pot câștiga unul dintre cele 2 produse:

  • În săptămânile 1 și 3 – Mașină de pasat roșii Heinner Red Paradise HMP-1340WH
  • În săptămânile 2 și 4 – Drujbă electrică cu lanț Heinner VDE002  

Premiile concursului sunt asigurate de HEINNER.

6. Etapele Concursului

Concursul se va desfășura pe parcursul a 4 săptămâni, în perioada 05.09 – 03.10 2022, și va avea 4 etape, după cum urmează:

Săptămâna 1: perioada  05.09 –  11.09
Săptămâna 2: perioada 12.09 –  18.09
Săptămâna 3: perioada 19.09 – 25.09 
Săptămâna 4: perioada 26.09 – 02.10 

Fiecare etapă a concursului va avea un câștigător. 

7. Extragerea câștigătorilor:

Câștigătorii vor fi aleși folosind https://commentpicker.com/ în zilele de 12, 19, 26 septembrie și 3 octombrie. După extragere, aceștia vor fi contactați pe profilul de Facebook pentru a discuta detaliile necesare decernării premiului. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind informațiile comunicate de aceștia la postarea comentariului, numele și prenumele contului de Facebook folosit. 

8. Accesarea premiilor:

Premiile acestui CONCURS vor fi trimise prin curier pe adresele furnizate de către câștigători sau ridicate din cel mai apropiat magazin Agroland – la alegerea câștigătorului.

9. Protecția datelor personale:

Prin participarea la acest CONCURS, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate – cu acordul participanților.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

10. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CONCURSULUI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe rețelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest CONCURS, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

11. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI:

Participarea la acest CONCURS implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

12. Limitarea răspunderii:

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

13. Forța majoră

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.
Dacă intervine situația de mai sus sau apare o alta situatie de forță majoră care impiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată conform legii.

14. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: [email protected]