15 februarie 2021

Plata Cupon nr. 2

Raport curent

Plata cupon nr.2/ 15.02.2021

Raportul curent conform:  art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

Data raportului  Februarie 2021 
Denumirea emitentului  AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. 
Sediul social  Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania 
Numar de telefon/fax  0731333791/ 004 0256 247435 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului  RO 25165241 
Numarul de ordine in Registrul Comertului  J35/405/2009 
Capitalul social subscris si varsat  1.177.059 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise  SMT-BVB 
COD LEI  984500G4WKBE7DN7A731 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:  Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile –  simbol AGR25 

 

Plata cupon 2

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. in calitate de Emitent anunta ca va efectua in data de 10.03.2021 plata cuponului nr. 2 aferent obligatiunilor emise in data de 10.09.2020, avand simbol de tranzactionare AGR25. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si al Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata, catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 24.02.2021. 

Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 4,4630 lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. sunt tranzactionate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 16.06.2020, sub simbol AGR25 .

 

Manager General, 

Horia Cardos

Plata Cupon nr. 2

Raport curent

Plata cupon nr.2/ 15.02.2021

Raportul curent conform:  art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

Data raportului  Februarie 2021 
Denumirea emitentului  AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. 
Sediul social  Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania 
Numar de telefon/fax  0731333791/ 004 0256 247435 
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului  RO 25165241 
Numarul de ordine in Registrul Comertului  J35/405/2009 
Capitalul social subscris si varsat  1.177.059 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise  SMT-BVB 
COD LEI  984500G4WKBE7DN7A731 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:  Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile –  simbol AGR25 

 

Plata cupon 2

AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. in calitate de Emitent anunta ca va efectua in data de 10.03.2021 plata cuponului nr. 2 aferent obligatiunilor emise in data de 10.09.2020, avand simbol de tranzactionare AGR25. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si al Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata, catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 24.02.2021. 

Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 4,4630 lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. sunt tranzactionate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 16.06.2020, sub simbol AGR25 .

 

Manager General, 

Horia Cardos