17 noiembrie 2020

Raport Emisiune Actiuni

Raport curent la data de 17.11.2020

Raportul curent conform:  art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului  NOIEMBRIE 2020
Denumirea emitentului  AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Sediul social  Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania
Numar de telefon/fax  0731333791/004 0256 247435
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului  RO 25165241
Numarul de ordine in Registrul Comertului  J35/405/2009
Capitalul social subscris si varsat  1.000.500 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emiseSMT-BVB
COD LEI  984500G4WKBE7DN7A731
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:  Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile – simbol AGR25  

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Va anuntam ca in aplicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 26 din data de 04.11.2020 (anexata mai jos), prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii Agroland Business System SA, cu suma de 176.559 lei, de la suma actuala de 1.000.500 lei la suma de 1.177.059 lei, prin emiterea unui numar de 1.765.590 actiuni noi, ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, Administratorul Unic a emis Decizia nr. 1248 din data de 12.11.2020, prin care s-a decis derularea in perioada urmatoare a unei oferte de vanzare de actiuni, de tipul plasamentului privat (o oferta adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice si juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al UE). In urma plasamentului privat se urmareste atragerea unei sume de aproximativ 7.9 mil. lei. In cazul inchiderii cu succes a ofertei de vanzare de actiuni, se vor demara activitatile necesare pentru ca actiunile societatii sa fie listate pe SMT al Bursei de Valori Bucuresti.

Horia Dan Cardoș,

Director General

Agroland Business System S.A.

Raport Emisiune Actiuni

Raport curent la data de 17.11.2020

Raportul curent conform:  art. 223 lit. C din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului  NOIEMBRIE 2020
Denumirea emitentului  AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.
Sediul social  Timisoara, str. Garii nr. 14, jud. Timis, Romania
Numar de telefon/fax  0731333791/004 0256 247435
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului  RO 25165241
Numarul de ordine in Registrul Comertului  J35/405/2009
Capitalul social subscris si varsat  1.000.500 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emiseSMT-BVB
COD LEI  984500G4WKBE7DN7A731
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:  Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile – simbol AGR25  

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Va anuntam ca in aplicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 26 din data de 04.11.2020 (anexata mai jos), prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii Agroland Business System SA, cu suma de 176.559 lei, de la suma actuala de 1.000.500 lei la suma de 1.177.059 lei, prin emiterea unui numar de 1.765.590 actiuni noi, ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, Administratorul Unic a emis Decizia nr. 1248 din data de 12.11.2020, prin care s-a decis derularea in perioada urmatoare a unei oferte de vanzare de actiuni, de tipul plasamentului privat (o oferta adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice si juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru al UE). In urma plasamentului privat se urmareste atragerea unei sume de aproximativ 7.9 mil. lei. In cazul inchiderii cu succes a ofertei de vanzare de actiuni, se vor demara activitatile necesare pentru ca actiunile societatii sa fie listate pe SMT al Bursei de Valori Bucuresti.

Horia Dan Cardoș,

Director General

Agroland Business System S.A.