17 mai 2022

Regulament Concurs „Câștigă cu Sacoșa Agroland”

  1. Organizator

Concursul „Câștigă cu Sacoșa Agroland”, denumită în continuare CONCURS, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CONCURSUL se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare al CONCURSULUI.

CONCURSUL se desfăşoară în magazinul Agroland MEGA Timișoara, de pe str. Stan Vidrighin, nr. 7, în perioada 12 mai – 31 mai 2022.

3. Înscrierea în CONCURS

Înainte de a intra în CONCURS, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul CONCURSULUI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CONCURS sunt:

  • Fă rost de Sacoșa Agroland. O primești gratuit la cumpărături de minim 100 lei sau o poți cumpăra direct din magazin
  • Postează o poză cu Sacoșa Agroland pe Facebook sau Instagram și folosește hashtag-urile #AgrolandMegaTimisoara și #SacosaAgroland

4. Dreptul de participare

Poate participa la acest CONCURS orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la TOMBOLĂ angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Fiecărei poze i se va aloca un număr, care va fi ulterior folosit pentru tragerea la sorți printr-un sistem automatizat (random.org). Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 3 iunie. Rezultatele CONCURSULUI vor fi afișate atât pe pagina regulamentului, cât și pe pagina de Facebook a Agroland:  www.facebook.com/Agroland1Romania. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind datele comunicate de aceștia prin pagina personală de Facebook sau Instagram.

În cadrul acestui CONCURS, vom acorda 10 vouchere a câte 100 lei fiecare. În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o persoană care a mai câștigat un premiu în cadrul acestui CONCURS, Organizatorul va reface extragerea pentru premiul respectiv până când se va extrage o nouă persoană. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

  1. Premiile CONCURSULUI

Organizatorul se angajează să ofere 10 premii în valoare totală de 1.000 de lei sub formă de vouchere. Cele 10 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite doar în magazinul Agroland MEGA Timișoara, din Str. Stan Vidrighin, nr. 7, până în 30 iunie 2022.

În cadrul acestui CONCURS, nu este permisă în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului CONCURSULUI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestui CONCURS vor fi trimise în format electronic, pe adresa de e-mail ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland MEGA Timișoara, codul voucherului primit prin e-mail – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la acest CONCURS, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CONCURSULUI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest CONCURS, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

10. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI

Participarea la acest CONCURS implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]

Regulament Concurs „Câștigă cu Sacoșa Agroland”

  1. Organizator

Concursul „Câștigă cu Sacoșa Agroland”, denumită în continuare CONCURS, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CONCURSUL se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare al CONCURSULUI.

CONCURSUL se desfăşoară în magazinul Agroland MEGA Timișoara, de pe str. Stan Vidrighin, nr. 7, în perioada 12 mai – 31 mai 2022.

3. Înscrierea în CONCURS

Înainte de a intra în CONCURS, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul CONCURSULUI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CONCURS sunt:

  • Fă rost de Sacoșa Agroland. O primești gratuit la cumpărături de minim 100 lei sau o poți cumpăra direct din magazin
  • Postează o poză cu Sacoșa Agroland pe Facebook sau Instagram și folosește hashtag-urile #AgrolandMegaTimisoara și #SacosaAgroland

4. Dreptul de participare

Poate participa la acest CONCURS orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la TOMBOLĂ angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Fiecărei poze i se va aloca un număr, care va fi ulterior folosit pentru tragerea la sorți printr-un sistem automatizat (random.org). Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 3 iunie. Rezultatele CONCURSULUI vor fi afișate atât pe pagina regulamentului, cât și pe pagina de Facebook a Agroland:  www.facebook.com/Agroland1Romania. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind datele comunicate de aceștia prin pagina personală de Facebook sau Instagram.

În cadrul acestui CONCURS, vom acorda 10 vouchere a câte 100 lei fiecare. În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o persoană care a mai câștigat un premiu în cadrul acestui CONCURS, Organizatorul va reface extragerea pentru premiul respectiv până când se va extrage o nouă persoană. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

  1. Premiile CONCURSULUI

Organizatorul se angajează să ofere 10 premii în valoare totală de 1.000 de lei sub formă de vouchere. Cele 10 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite doar în magazinul Agroland MEGA Timișoara, din Str. Stan Vidrighin, nr. 7, până în 30 iunie 2022.

În cadrul acestui CONCURS, nu este permisă în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului CONCURSULUI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestui CONCURS vor fi trimise în format electronic, pe adresa de e-mail ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland MEGA Timișoara, codul voucherului primit prin e-mail – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la acest CONCURS, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CONCURSULUI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest CONCURS, ori pentru consecinţele care decurg din această acţiune.

10. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI

Participarea la acest CONCURS implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]