• Prima pagină
  • /
  • Blog
  • /
  • Regulament Concurs “Câștigă la Deschiderea Agroland Militari”
9 august 2022

Regulament Concurs “Câștigă la Deschiderea Agroland Militari”

1. Organizator

Concurs “Câștigă la Deschiderea Agroland Militari”, denumită în continuare CONCURS, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfășurare a CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 10-12 august 2022, pe pagina de facebook Anunturi CHIAJNA & Militari Residence (IF), accesând link-ul: https://www.facebook.com/groups/128119511132168/members

3. Înscrierea la CONCURS

Înainte de a intra în concurs participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul. Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CONCURS sunt:

Facebook:

• Etichetează un prieten/prietenă cu care ai vrea să vii la cumpărături; Mai multe comentarii diferite, mai multe șanse de câștig!

• Dă like și share la această postare cu concursul.

4. Dreptul de participare

Poate participa la aceast CONCURS orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la CONCURS angajații magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA și rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Rezultatele CONCURSULUI vor fi anunțați în postarea de pe grup, unde s-a anunțat concursul, și în regulamentul concursului.

Cei doi câștigători (persona care a etichetat și persoana etichetată de către acesta) vor fi desemnați prin tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random), dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 13 august.

După extragere, aceștia vor fi contactați pe profilul de Facebook pentru a discuta detaliile necesare decernării premiului. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind informațiile comunicate de aceștia în comentarii, numele și prenumele contului de Facebook folosit.

În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o persoană care a mai câștigat un voucher în cadrul acestui CONCURS, Organizatorul va reface extragerea până când se va extrage o nouă persoană. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

6. Premiile CONCURSULUI

Organizatorul se angajează să ofere 2 premii în valoare totală de 200 de lei sub formă de vouchere. Cele 2 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite DOAR în magazinul Agroland Militari, centrul comercial La Strada Militari West, str. Sg. Ilie Petre, 57, Chiajna, până la finalul lunii august 2022.

În cadrul acestui CONCURS, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului CONCURSULUI, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestui CONCURS vor fi trimise în format electronic, în privat pe profilul de Facebook/Instagram ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland Militari, codul voucherului primit + un act de identitate – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la aceast CONCURS, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc cu privire la:

Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail și a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea CONCURSULUI ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși la CONCURS pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

10. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI

Participarea la aceast CONCURS implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informații referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: [email protected]

Câștigătorii concursului sunt utilizatorii cu numele Hera Selim Eslam și Slav Slav, ai aplicației Facebook.

Regulament Concurs “Câștigă la Deschiderea Agroland Militari”

1. Organizator

Concurs “Câștigă la Deschiderea Agroland Militari”, denumită în continuare CONCURS, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfășurare a CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 10-12 august 2022, pe pagina de facebook Anunturi CHIAJNA & Militari Residence (IF), accesând link-ul: https://www.facebook.com/groups/128119511132168/members

3. Înscrierea la CONCURS

Înainte de a intra în concurs participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul. Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CONCURS sunt:

Facebook:

• Etichetează un prieten/prietenă cu care ai vrea să vii la cumpărături; Mai multe comentarii diferite, mai multe șanse de câștig!

• Dă like și share la această postare cu concursul.

4. Dreptul de participare

Poate participa la aceast CONCURS orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la CONCURS angajații magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA și rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Rezultatele CONCURSULUI vor fi anunțați în postarea de pe grup, unde s-a anunțat concursul, și în regulamentul concursului.

Cei doi câștigători (persona care a etichetat și persoana etichetată de către acesta) vor fi desemnați prin tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random), dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 13 august.

După extragere, aceștia vor fi contactați pe profilul de Facebook pentru a discuta detaliile necesare decernării premiului. Organizatorul va comunica numele câștigătorilor folosind informațiile comunicate de aceștia în comentarii, numele și prenumele contului de Facebook folosit.

În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o persoană care a mai câștigat un voucher în cadrul acestui CONCURS, Organizatorul va reface extragerea până când se va extrage o nouă persoană. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

6. Premiile CONCURSULUI

Organizatorul se angajează să ofere 2 premii în valoare totală de 200 de lei sub formă de vouchere. Cele 2 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite DOAR în magazinul Agroland Militari, centrul comercial La Strada Militari West, str. Sg. Ilie Petre, 57, Chiajna, până la finalul lunii august 2022.

În cadrul acestui CONCURS, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. Dacă persoanele declarate câștigătoare nu confirmă primirea informațiilor despre câștig și nu trimit datele de verificare a identității lor, conform indicațiilor organizatorului în momentul afișării câștigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afișării rezultatului CONCURSULUI, premiile câștigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestui CONCURS vor fi trimise în format electronic, în privat pe profilul de Facebook/Instagram ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland Militari, codul voucherului primit + un act de identitate – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la aceast CONCURS, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc cu privire la:

Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail și a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea CONCURSULUI ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși la CONCURS pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

10. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI

Participarea la aceast CONCURS implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informații referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: [email protected]

Câștigătorii concursului sunt utilizatorii cu numele Hera Selim Eslam și Slav Slav, ai aplicației Facebook.