13 februarie 2023

Regulament Concurs „Din dragoste pentru animale’’

1. Organizator

Concursul „Din dragoste pentru animale’’ este organizat și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfășurare a CONCURSULUI

Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook Agroland, accesând link-ul: www.facebook.com/Agroland1Romania în data de 14 februarie 2023.

3. Înscrierea la CONCURS

Înainte de a intra în concurs participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul. Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CONCURS sunt:

Facebook:

  • Atașează o poză în comentarii în care îți arăți iubirea față de animăluțul tău
  • Urmărește pagina noastră de Facebook
  • Dă like la postarea concursului

4. Dreptul de participare

Poate participa la aceast CONCURS orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la CONCURS angajații magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA și rudele de gradul I ale acestora.

5. Premiile CONCURSULUI

Organizatorul se angajează să ofere 1 voucher de 100 lei, valabil în magazinul online până la data de 31 martie 2023.

În cadrul acestui CONCURS, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului CONCURSULUI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

6. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorul vor fi desemnat prin tragere la sorți dintre toți participanţii eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Rezultatele CONCURSULUI vor fi afișate pe pagina de Facebook Agroland: www.facebook.com/Agroland1Romania

Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random, mai exact: www.commentpicker.com , dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament.  Extragerea și anunțarea premiului va avea loc în data de 15 februarie 2023.

Organizatorul va comunica numele câștigătorului folosind informațiile comunicate de acesta în comentarii, numele și prenumele contului de Facebook folosit.

Câștigătorul va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

7. Accesarea premiului

Premiul acestui CONCURS va fi trimis pe adresa de email furnizată de către câștigător, în maxim 30 zile de la extragere. 

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la aceast CONCURS, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc cu privire la:

Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail și a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câștigătorul își dă, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea CONCURSULUI ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși la CONCURS pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

10. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI

Participarea la aceast CONCURS implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informații referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: [email protected]

Regulament Concurs „Din dragoste pentru animale’’

1. Organizator

Concursul „Din dragoste pentru animale’’ este organizat și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. Concursul se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfășurare a CONCURSULUI

Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook Agroland, accesând link-ul: www.facebook.com/Agroland1Romania în data de 14 februarie 2023.

3. Înscrierea la CONCURS

Înainte de a intra în concurs participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul. Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CONCURS sunt:

Facebook:

  • Atașează o poză în comentarii în care îți arăți iubirea față de animăluțul tău
  • Urmărește pagina noastră de Facebook
  • Dă like la postarea concursului

4. Dreptul de participare

Poate participa la aceast CONCURS orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la CONCURS angajații magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA și rudele de gradul I ale acestora.

5. Premiile CONCURSULUI

Organizatorul se angajează să ofere 1 voucher de 100 lei, valabil în magazinul online până la data de 31 martie 2023.

În cadrul acestui CONCURS, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului CONCURSULUI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

6. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorul vor fi desemnat prin tragere la sorți dintre toți participanţii eligibili înregistrați conform prezentului regulament. Rezultatele CONCURSULUI vor fi afișate pe pagina de Facebook Agroland: www.facebook.com/Agroland1Romania

Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random, mai exact: www.commentpicker.com , dintre toți participanții eligibili înregistrați conform prezentului regulament.  Extragerea și anunțarea premiului va avea loc în data de 15 februarie 2023.

Organizatorul va comunica numele câștigătorului folosind informațiile comunicate de acesta în comentarii, numele și prenumele contului de Facebook folosit.

Câștigătorul va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

7. Accesarea premiului

Premiul acestui CONCURS va fi trimis pe adresa de email furnizată de către câștigător, în maxim 30 zile de la extragere. 

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la aceast CONCURS, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc cu privire la:

Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail și a altor date oferite în scopul participării la CONCURS. Câștigătorul își dă, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CONCURS să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea CONCURSULUI ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși la CONCURS pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

10. Modificări ale Regulamentului CONCURSULUI

Participarea la aceast CONCURS implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informații referitoare la CONCURS, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: [email protected]