• Prima pagină
  • /
  • Blog
  • /
  • Regulament promoție „Cadouri pentru câinele și pisica ta”
16 decembrie 2021

Regulament promoție „Cadouri pentru câinele și pisica ta”

1. Organizator

Campania promoțională „Cadouri pentru câinele și pisica ta”, denumit în continuare CAMPANIA, este organizat și administarat de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CAMPANIA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a CAMPANIEI.

CAMPANIA se desfășoară în magazinul online Agroland, accesând link-ul: www.shop-agroland.ro în perioada 17.12.2021 – 19.12.2021

3. Înscrierea la CAMPANIE

Înainte de a intra în CAMPANIE, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul CAMPANIEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CAMPANIE sunt:

  • cumpără produse de minim 150 lei pentru câini și de minim 100 lei pentru pisici

4. Dreptul de participare

Poate participa la această CAMPANIE orice persoană care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul plasării comenzii, indiferent de naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la CAMPANIE angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Mecanismul de acordare a cadourilor

La orice achiziție de produse pentru câini de minim 150 lei se va adăuga automat în coș o Recompensă pentru câini, Cârnați cu carne de miel (https://shop-agroland.ro/petshop/2804-recompensa-carnati-cu-miel-pentru-caini-75-g.html).

La orice achiziție de produse pentru pisici de minim 100 lei se va adăuga automat în coș o Recompensă pentru pisici împotriva ghemotoacelor de blană (https://shop-agroland.ro/petshop/2816-recompensa-pernute-impotriva-ghemotoacelor-de-blana-pentru-pisici-50-g.html)

6. Protecţia datelor personale

Prin participarea la această CAMPANIE, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la CAMPANIE.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Clienților şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CAMPANIE să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CAMPANIE se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CAMPANIEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea cadourilor.

8. Modificări ale Regulamentului CAMPANIEI

Participarea la această CAMPANIE implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

9.Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la CAMPANIE, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]

Regulament promoție „Cadouri pentru câinele și pisica ta”

1. Organizator

Campania promoțională „Cadouri pentru câinele și pisica ta”, denumit în continuare CAMPANIA, este organizat și administarat de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. CAMPANIA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a CAMPANIEI.

CAMPANIA se desfășoară în magazinul online Agroland, accesând link-ul: www.shop-agroland.ro în perioada 17.12.2021 – 19.12.2021

3. Înscrierea la CAMPANIE

Înainte de a intra în CAMPANIE, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul CAMPANIEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la CAMPANIE sunt:

  • cumpără produse de minim 150 lei pentru câini și de minim 100 lei pentru pisici

4. Dreptul de participare

Poate participa la această CAMPANIE orice persoană care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul plasării comenzii, indiferent de naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la CAMPANIE angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Mecanismul de acordare a cadourilor

La orice achiziție de produse pentru câini de minim 150 lei se va adăuga automat în coș o Recompensă pentru câini, Cârnați cu carne de miel (https://shop-agroland.ro/petshop/2804-recompensa-carnati-cu-miel-pentru-caini-75-g.html).

La orice achiziție de produse pentru pisici de minim 100 lei se va adăuga automat în coș o Recompensă pentru pisici împotriva ghemotoacelor de blană (https://shop-agroland.ro/petshop/2816-recompensa-pernute-impotriva-ghemotoacelor-de-blana-pentru-pisici-50-g.html)

6. Protecţia datelor personale

Prin participarea la această CAMPANIE, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la CAMPANIE.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Clienților şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la CAMPANIE să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la CAMPANIE se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea CAMPANIEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea cadourilor.

8. Modificări ale Regulamentului CAMPANIEI

Participarea la această CAMPANIE implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

9.Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la CAMPANIE, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]