5 mai 2022

Promoție magazin Agroland MEGA Huși – Pui de o Zi GRATIS

  1. Organizator

Promoția „Pui de o Zi GRATIS”, denumit în continuare PROMOȚIE, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. PROMOȚIA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a PROMOȚIEI.

PROMOȚIA se desfăşoară în magazinul Agroland MEGA Huși de pe str. Ana Ipătescu, nr. 2B, în data de 17.05.2022.

3. Participarea la PROMOȚIE

Înainte de a participa la PROMOȚIE, clienții trebuie să citească și să urmeze regulamentul PROMOȚIEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la PROMOȚIE sunt:

  • cumpără un sac de furaje starter de 30 kg în 17 mai și noi îți oferim 15 pui de o zi GRATIS

Comenzile se vor onora în ordinea înscrierii.

4. Dreptul de participare

Poate participa la această PROMOȚIE orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la PROMOȚIE angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Condițiile PROMOȚIEI

Organizatorul se angajează să ofere 1000 pui de o zi. Se oferă câte 15 pui de o zi / sac de furaje starter 30 kg. Puii de o zi se oferă în data de 17.05.2022.

În cadrul acestei PROMOȚII, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

6. Protecția datelor personale

Prin participarea la această PROMOȚIE, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele şi a altor date oferite în scopul participării la PROMOȚIE. Participanții îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume și prenume către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate – cu acordul participanților.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la PROMOȚIE să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la PROMOȚIE se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea PROMOȚIEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

8. Modificări ale Regulamentului PROMOȚIEI

Participarea la această PROMOȚIE implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la PROMOȚIE, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]

Promoție magazin Agroland MEGA Huși – Pui de o Zi GRATIS

  1. Organizator

Promoția „Pui de o Zi GRATIS”, denumit în continuare PROMOȚIE, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. PROMOȚIA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a PROMOȚIEI.

PROMOȚIA se desfăşoară în magazinul Agroland MEGA Huși de pe str. Ana Ipătescu, nr. 2B, în data de 17.05.2022.

3. Participarea la PROMOȚIE

Înainte de a participa la PROMOȚIE, clienții trebuie să citească și să urmeze regulamentul PROMOȚIEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la PROMOȚIE sunt:

  • cumpără un sac de furaje starter de 30 kg în 17 mai și noi îți oferim 15 pui de o zi GRATIS

Comenzile se vor onora în ordinea înscrierii.

4. Dreptul de participare

Poate participa la această PROMOȚIE orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la PROMOȚIE angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Condițiile PROMOȚIEI

Organizatorul se angajează să ofere 1000 pui de o zi. Se oferă câte 15 pui de o zi / sac de furaje starter 30 kg. Puii de o zi se oferă în data de 17.05.2022.

În cadrul acestei PROMOȚII, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

6. Protecția datelor personale

Prin participarea la această PROMOȚIE, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele şi a altor date oferite în scopul participării la PROMOȚIE. Participanții îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume și prenume către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate – cu acordul participanților.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la PROMOȚIE să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

7. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la PROMOȚIE se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea PROMOȚIEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

8. Modificări ale Regulamentului PROMOȚIEI

Participarea la această PROMOȚIE implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la PROMOȚIE, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]