29 noiembrie 2021

Regulament Tombolă Deschidere „Agroland MEGA Bârlad”

Câștigători Concurs:

Smantana Costel

Boroda Mihaela

Eremesa Nicoleta

Boaca Sergiu

Slabu Nicoleta

Cusai Elena

Renta Monica

Prodiu Andreea

Ionescu Adriana

Coruca Liliana

Ruzic Vasile

Bucur Gabriela

Toderascu Bogdan

Galeru Andrei Daniel

Tanase Gina

1. Organizator

Tombola „Deschidere Agroland MEGA Bârlad”, denumită în continuare TOMBOLĂ, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. TOMBOLA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a TOMBOLEI.

TOMBOLA se desfăşoară în magazinul MEGA Bârlad în perioada 30 noiembrie – 19 decembrie 2021.

3. Înscrierea în TOMBOLĂ

Înainte de a intra în TOMBOLĂ, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul TOMBOLEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la TOMBOLĂ sunt:

Completează integral formularul de înregistrare la TOMBOLĂ disponibil în magazin sau în revista Agroland Info. Nu vor fi luate în considerare completările parțiale ale formularului.

4. Dreptul de participare

Poate participa la această TOMBOLĂ orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la TOMBOLĂ angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random), dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 22 decembrie. Rezultatele TOMBOLEI vor fi comunicate pe pagina regulamentului și pe pagina de Facebook Agroland www.facebook.com/Agroland1Romania.

În cadrul acestei TOMBOLE, vom acorda un singur premiu pe nr. de telefon. În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o adresă de e-mail care a mai câștigat un premiu în cadrul acestei TOMBOLE, Organizatorul va reface extragerea pentru premiul respectiv până când se va extrage o nouă adresă de e-mail. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

6. Premiile TOMBOLEI

Organizatorul se angajează să ofere 15 premii în valoare totală de 1.500 de lei sub formă de vouchere. Cele 15 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite doar în magazinul Agroland MEGA Bârlad de pe Bld. Republicii nr. 320, până în 31 decembrie 2021.

În cadrul acestei Tombole, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului TOMBOLEI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestei TOMBOLE vor fi trimise prin SMS, la numărul de telefon ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland MEGA Bârlad, codul voucherului primit pe SMS – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la această TOMBOLĂ, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la TOMBOLĂ. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la TOMBOLĂ să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la TOMBOLĂ se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea TOMBOLEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în această TOMBOLĂ, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

10. Modificări ale Regulamentului TOMBOLEI

Participarea la această TOMBOLĂ implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la TOMBOLĂ, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]

Regulament Tombolă Deschidere „Agroland MEGA Bârlad”

Câștigători Concurs:

Smantana Costel

Boroda Mihaela

Eremesa Nicoleta

Boaca Sergiu

Slabu Nicoleta

Cusai Elena

Renta Monica

Prodiu Andreea

Ionescu Adriana

Coruca Liliana

Ruzic Vasile

Bucur Gabriela

Toderascu Bogdan

Galeru Andrei Daniel

Tanase Gina

1. Organizator

Tombola „Deschidere Agroland MEGA Bârlad”, denumită în continuare TOMBOLĂ, este organizată și administarată de către SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA. TOMBOLA se desfășoară conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul și perioada de desfăşurare a TOMBOLEI.

TOMBOLA se desfăşoară în magazinul MEGA Bârlad în perioada 30 noiembrie – 19 decembrie 2021.

3. Înscrierea în TOMBOLĂ

Înainte de a intra în TOMBOLĂ, participanții trebuie să citească și să urmeze regulamentul TOMBOLEI.

Condițiile de eligibilitate pentru a putea participa la TOMBOLĂ sunt:

Completează integral formularul de înregistrare la TOMBOLĂ disponibil în magazin sau în revista Agroland Info. Nu vor fi luate în considerare completările parțiale ale formularului.

4. Dreptul de participare

Poate participa la această TOMBOLĂ orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani în momentul înregistrării, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la TOMBOLĂ angajatii magazinelor Agroland și ai Agroland Business System SA şi rudele de gradul I ale acestora.

5. Extragerea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat (printr-un instrument de tip random), dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi conform prezentului regulament. Extragerea și anunțarea premiilor va avea loc în data de 22 decembrie. Rezultatele TOMBOLEI vor fi comunicate pe pagina regulamentului și pe pagina de Facebook Agroland www.facebook.com/Agroland1Romania.

În cadrul acestei TOMBOLE, vom acorda un singur premiu pe nr. de telefon. În cazul în care în urma extragerii pentru unul dintre premii va fi extrasă o adresă de e-mail care a mai câștigat un premiu în cadrul acestei TOMBOLE, Organizatorul va reface extragerea pentru premiul respectiv până când se va extrage o nouă adresă de e-mail. Fiecare câștigător va fi verificat să fi respectat regulamentul prezent.

6. Premiile TOMBOLEI

Organizatorul se angajează să ofere 15 premii în valoare totală de 1.500 de lei sub formă de vouchere. Cele 15 vouchere în valoare de 100 de lei fiecare pot fi folosite doar în magazinul Agroland MEGA Bârlad de pe Bld. Republicii nr. 320, până în 31 decembrie 2021.

În cadrul acestei Tombole, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului TOMBOLEI, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Accesarea premiilor

Premiile acestei TOMBOLE vor fi trimise prin SMS, la numărul de telefon ale câștigătorilor. Pentru a putea beneficia de premii, câștigătorii pot prezenta la casă, în magazinul Agroland MEGA Bârlad, codul voucherului primit pe SMS – valoarea voucherului va fi scăzută la casă din valoarea bonului clientului. Voucherul poate fi folosit integral, o singură dată.

8. Protecţia datelor personale

Prin participarea la această TOMBOLĂ, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, domiciliul, adresa de e-mail şi a altor date oferite în scopul participării la TOMBOLĂ. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, număr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la TOMBOLĂ să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

9. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la TOMBOLĂ se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea TOMBOLEI ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în această TOMBOLĂ, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

10. Modificări ale Regulamentului TOMBOLEI

Participarea la această TOMBOLĂ implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la TOMBOLĂ, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: [email protected]